منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
نوشته شده توسط : sevda


با توجه به این که منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور همان دروس ترم اول مقطع کارشناسی ارشد رشته امتحانی داوطلب می باشد علاقه مندان زیادی را به خود اختصاص داده است . متقاضیان پس از بررسی و مطالعه این منابع مشخص می توانند آمادگی لازم را برای حضور در جلسه آزمون کسب نموده و با سایر داوطلبان به رقابت بپردازند . 

 

دانشگاه پیام نور از دو طریق اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نماید . یکی از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دیگری از طریق آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور . پذیرش دانشجو در هر یک از این روش ها متفاوت بوده و به صورت جداگانه در بازه های زمانی متفاوت انجام می شود .

در سیستم فراگیر ارشد پیام نور ، داوطلب بدون توجه به عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی خود جهت سنجش توانمندی ها و کسب آمادگی لازم در یکی از رشته های مورد علاقه خود به عنوان دانش پذیر ، ثبت نام می نماید . سنجش داوطلبان توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته و متقاضیان تا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹ فرصت خواهند داشت با مطالعه منابع مفید و معتبر ، خود را برای حضور در جلسه آزمون آماده نمایند .

به منظور رفاه حال داوطلبان و برقراری عدالت و مساوات ، منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 به صورت رشته به رشته ارائه شده و در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور منتشر می شود . با توجه به مشخص بودن این منابع ، متقاضیان دغدغه و نگرانی در این خصوص نداشته و با اطمینان خاطر برای مطالعه دروس اعلام شده برنامه ریزی می کنند .

ما نیز در ادامه منابع مربوط به رشته های مختلف ارائه شده در آزمون ارشد فراگیر پیام نور 99 - 1400 را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم .


منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99
رشته های ارائه شده در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹ به 5 گروه علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و هنر تقسیم می شوند . داوطلبان می بایست پس از دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 - 1400 رشته مورد علاقه خود را انتخاب نموده و پس از تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی ، خود را برای شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوطه آماده نمایند . در جدول زیر با کلیک بر روی عنوان هر رشته می توانید منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 مربوط به آن را مشاهده نمایید . 

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی شهری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی کاربردی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم سیاسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آموزش زبان انگلیسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فقه و حقوق خصوصی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آموزش زبان فارسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فلسفه دین
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فلسفه و حکمت اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آموزش و بهسازی منابع انسانی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اخلاق کاربردی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور الهیات و معارف اسلامی  ادیان و عرفان    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور الهیات و معارف اسلامی  علوم قرآن و حدیث    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش بین الملل
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش توسعه
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برنامه ریزی آمایش سرزمین    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش سازمانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برنامه ریزی درسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش فناوری
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برنامه ریزی رفاه اجتماعی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تاریخ گرایش تاریخ اسلام    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کارآفرینی گرایش گردشگری
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تاریخ گرایش تاریخ تشیع    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مترجمی زبان انگلیسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورمحیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت آموزشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تحقیقات آموزشی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت امور شهری
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تکنولوژی آموزشی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جامعه شناسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی روستایی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی شهری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جمعیت شناسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور حسابداری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور حسابرسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور حقوق بین الملل    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور حقوق جزا و جرم شناسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور حقوق خصوصی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور حقوق دادرسی اداری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی بالینی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت رسانه
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی بالینی کودک و نوجوان    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت سازما نهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی تربیتی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی عمومی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روزنامه نگاری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان شناسی همگانی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات انگلیسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات عربی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت کسب و کار گرایش مالی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مشاوره گرایش مشاوره خانواده
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علم سنجی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مشاوره گرایش مشاوره شغلی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مطالعات فرهنگی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آمار گرایش آمار ریاضی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آموزش ریاضی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شیمی گرایش شیمی آلی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ریاضی کاربردی  آنالیز عددی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شیمی گرایش شیمی تجزیه
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شیمی گرایش شیمی فیزیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ریاضی محض گرایش آنالیز    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شیمی گرایش شیمی معدنی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ریاضی محض گرایش جبر    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ریاضی محض گرایش هندسه ( توپولوژی )    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش پترولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زمین شناسی  زمین ساخت (تکتونیک)    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم زمین گرایش زمین شیمی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیتوشیمی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیک گرایش حالت جامد
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زیست فناوری گرایش میکروبی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور فیزیک گرایش

منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی 
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی برق  افزاره های میکرو و نانو الکترونیک    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی عمران  ژئوتکنیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی برق  مدارهای مجتمع الکترونیک    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی عمران  سازه
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی شیمی  پلیمر    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی عمران  مهندسی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی شیمی  صنایع غذایی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی عمران  مهندسی و مدیریت ساخت
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی شیمی  محیط زیست    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی فناوری اطلاعات
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی شیمی  مدل سازی، شبیه سازی و کنترل    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی صنایع  بهینه سازی سیستم ها    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی صنایع  سیست مهای کلان اقتصادی و اجتماعی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی مکانیک  ساخت و تولید
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی صنایع  مدیریت مهندسی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی عمران  آب و سازه های هیدرولیکی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی عمران  راه و ترابری

منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی و منابع طبیعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم دامی گرایش تغذیه دام
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور توسعه روستایی    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی  گرایش انرژی

منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور پژوهش هنر    منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور طراحی شهری
منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی معماری
مشاوره منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99
توجه داشته باشید پس از اتمام زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99 داوطلب به عنوان دانش پذیر تلقی شده و تنها در صورت شرکت در آزمون و کسب حد نصاب های علمی لازم به وضعیت دانشجویی تبدیل وضعیت خواهد داد .

از این رو به منظور کسب نتیجه قابل قبول در مرحله اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99-1400 ملزم به داشتن برنامه حساب شده و مطالعه دقیق منابع اعلام شده می باشد . با توجه به این که آزمون ارشد فراگیر پیام نور ۹۹ در آذر ماه برگزار می شود داوطلبان فرصت کافی برای مطالعه این منابع را خواهند داشت .

در سال های اخیر برخی موسسات اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در قبال دریافت هزینه های گزاف کرده و به داوطلبان وعده راهیابی به دانشگاه بدون شرکت در آزمون را می دهند . این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و داوطلبان تنها با مطالعه دقیق منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش شانس قبولی در آزمون ارشد فراگیر پیام نور را خواهند داشت .


متقاضیان برای داشتن برنامه ای حساب شده می توانند با مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس گرفته و از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا از تجربیات کارشناسان این مرکز استفاده نمایند .


سوالات متداول

1- آیا منابع مشخصی برای داوطلبان کنکور ارشد فراگیر پیام نور در نظر گرفته می شود ؟
بله ، سازمان سنجش با انتشار دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور منابع این آزمون را در اختیار داوطلبان قرار می دهد که این منابع در متن مقاله قرار داده شده است .

2- مطالعه منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور چه تاثیری در رتبه اکتسابی داوطلب خواهد داشت ؟
مطابق متن مقاله چنانچه داوطلبان با برنامه ریزی به مطالعه منابع ارشد فراگیر پیام نور بپردازند موفق خواهند شد .

3- معنای دانش پذیر در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور چیست ؟
مطابق متن مقاله داوطلبان با شرکت در آزمون ارشد فراگیر پیام نور به سوالات دروس ترم اول این مقطع پاسخ می دهند .

منبع : منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 ارديبهشت 1399 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: